Inventering av grangytterlav och hårig skrovellav

Om publikationen

Löpnummer: 2015:3

Diarienummer: 511-5627-2008, 511-8741-2009

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Totalt 20 lokaler besöktes med syftet att finna grangytterlav eller hårig skrovellav i Jämt­lands län. Ingen ny lokal av någon utav arterna hittades. Vid en tidigare fyndplats för hårig skrovellav konstaterades att den där är utdöd.

Kontakt