Inventering av grangytterlav och hårig skrovellav

Om publikationen

Löpnummer:
2015:3
Diarienummer:
511-5627-2008, 511-8741-2009
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Totalt 20 lokaler besöktes med syftet att finna grangytterlav eller hårig skrovellav i Jämt­lands län. Ingen ny lokal av någon utav arterna hittades. Vid en tidigare fyndplats för hårig skrovellav konstaterades att den där är utdöd.

Kontakt