Inventering av förorenade områden

Om publikationen

Löpnummer:
2015:9
Diarienummer:
570-3480-2015
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är en över­gripande sammanställning över det inventeringsarbete som Länsstyrelsen i Jämtlands län har utfört inom potentiellt förorenade områden. Rapporten är avgränsad till identifiering och inventering av förorenade områden samt redovisar det aktuella läget och beskriver det arbete som genomförts under tidsperioden 1997–2014.

Länsstyrelsens arbete har finansierats och skett på upp­drag av Naturvårdsverket.

Kontakt