Fjäll som kultur?

Om publikationen

Löpnummer:
2015:24
Diarienummer:
434-4625-2014
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Fjällområdet är ett kultur­landskap där människor bott och verkat under tusentals år. Naturen har satt gränsen för människans livsvillkor och möjlighet att överleva. Här har växt- och djurliv slipats och formats och det är bara arter med hög grad av anpassning som överlevt.

Vi ser fysiska lämningar efter mänskliga aktiviteter, men det finns också minnen, berättelser och kunskap som förs vidare från generation till generation.

I den tryckta versionen av broschyren Fjäll som kultur? har några fel smugit sig in. Dessa är listade i ett dokumen­t­et nedan. I webbversionen är de åtgärdade.

Kontakt

Eva Karlsson

Antikvarie