Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:19
Diarienummer:
405-3068-15
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

I denna rapport redovisar Länsstyrelsen 2014 års analys av bostadsmarknaden i Jämtlands län. Ett av huvud­syftena med analysen är att den ska vara ett underlag för kommunerna i deras arbete med bostadsplaneringen.

Länsstyrelsen vänder sig med rapporten även till andra aktörer inom bostads- och byggsektorn som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden.

Kontakt

Magnus Lindow

Enhetschef, Samhällsenheten