Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:19

Diarienummer: 405-3068-15

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport redovisar Länsstyrelsen 2014 års analys av bostadsmarknaden i Jämtlands län. Ett av huvud­syftena med analysen är att den ska vara ett underlag för kommunerna i deras arbete med bostadsplaneringen.

Länsstyrelsen vänder sig med rapporten även till andra aktörer inom bostads- och byggsektorn som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden.

Kontakt

Magnus Lindow

Enhetschef, Samhällsenheten