Årsredovisning 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:5

Diarienummer: 106-1609-2015

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 196

Publikationstyp: Rapport

Jag vill inledningsvis framhålla att det har varit nio mycket intensiva och spännande månader sedan jag tillträdde som ny landshövding den 1 april 2014. Det har tydligt framgått att landshövdingen och Länsstyrelsen har en viktig roll i att verka enande, sam­lande och framåtsyftande för länet.

Enligt min bedömning är de viktigaste frågorna för länets utveckling, tillgången till kapital, att hejda befolknings­minskningen och infrastruk­turfrågorna, inte minst för fortsatt utveckling av besöks­näringen.

/Jöran Hägglund, landshövding

Kontakt

Ulf Johansson

Verksamhetscontroller, miljöledningssamordnare