Vedinsekter och vedsvamp på ringbarkad gran

Om publikationen

Löpnummer: 2014:32

Diarienummer: 511-3601-2014

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

I två jämtländska reservat, Lungsjöskogen och Sättmyr­berget, undersöktes 2014 sammanlagt 300 ringbarkade granar med avseende på vedinsekter och vedsvampar.

Kontakt