Vedinsekter och vedsvamp på ringbarkad gran

Om publikationen

Löpnummer:
2014:32
Diarienummer:
511-3601-2014
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

I två jämtländska reservat, Lungsjöskogen och Sättmyr­berget, undersöktes 2014 sammanlagt 300 ringbarkade granar med avseende på vedinsekter och vedsvampar.

Kontakt