Utvecklingsplan för kulturreservatet Lillhärjåbygget 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:26

Diarienummer: 435-7663-2014

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 14

Publikationstyp: Annan

Lillhärjån anlades som ett nybygge i början av 1800-talet. På gården drivs ett småskaligt fjällnära jordbruk som ligger väglöst i sydvästra Härjedalen.

Gården förklarades 2002 som kulturreservat av Länsstyrel­sen. Reservat omfattar hela fastigheten som är 2 698 hektar och består av skog, myrar, vattendrag och lite jordbruksmark. På ägorna finns ett 40-tal byggnader.

Kontakt

Eva Karlsson

Antikvarie