Utterinventering 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:9
Diarienummer:
502-7646-2012
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport

Att se spår eller lämningar efter utter är i dag inte en unik företeelse. Den som är upp­märksam och har kunskapen kan se spår lite varstans utmed vattendragen i länet. Det har under de senaste tio åren genomförts inventeringar och registreringar av observationer av utterspår och dessa visar att uttern finns spridd över så gott som hela länet.

I syfte att kunna upptäcka eventuella förändringar i ut­bredningen och att få kunskap om förekomsten i nuläget genomfördes en mer system­atisk inventering i länet under hösten 2013. Inventeringen genomfördes på barmark och inriktades på att finna marke­ringar från utter i anslutning till broar. Inventeringen omfatt­ade såväl tidigare besökta lokaler som nya.

Kontakt

Tomas Bergström

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253351