Tjärnviksdalen - Sammanställning av undersökningar kring genombrottsrisk

Om publikationen

Löpnummer:
2014:23
Diarienummer:
450-7046-2014
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Det finns en risk att Indalsälven bryter igenom Tjärnviksdalen och tömmer sjön Gesunden. Bedömningen är att ett genom­brott skulle sänka Gesundens yta med 15 meter.

Konsekvenserna av ett genom­brott är svåra att förutse men en liknande händelse har skett förut då Ragundasjön tömdes år 1796.

Kontakt