Tjärnviksdalen - Sammanställning av undersökningar kring genombrottsrisk

Om publikationen

Löpnummer: 2014:23

Diarienummer: 450-7046-2014

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Det finns en risk att Indalsälven bryter igenom Tjärnviksdalen och tömmer sjön Gesunden. Bedömningen är att ett genom­brott skulle sänka Gesundens yta med 15 meter.

Konsekvenserna av ett genom­brott är svåra att förutse men en liknande händelse har skett förut då Ragundasjön tömdes år 1796.

Kontakt