Screening av miljögifter i Storsjön 2012–2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:28
Diarienummer:
502-8188-2014
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
88
Publikationstyp:
Rapport

Under 2012-2013 har Länsstyrelsen i Jämtlands län undersökt förekomsten av ett stort antal miljögifter i totalt 4 provpunkter i Storsjön.

Syftet med undersökningen var att förbättra kunskapen om vilka miljögifter som före­kommer i Storsjön och genera mätdata inom den regionala miljögifts­övervakningen och för vatten­förvaltnings­arbetet med status­klassning av vatten­förekomster.

Resultaten från undersök­ningarna är ett kunskaps­underlag inom det regionala miljömålet Giftfri miljö och vattenförvaltningsarbetet med statusklassning av vatten­förekomster. Det kan även utgöra ett underlag i utfasningsarbete för vissa ämnen i samhället.

Kontakt