Screening av miljögifter i Storsjön 2012–2013

Om publikationen

Löpnummer: 2014:28

Diarienummer: 502-8188-2014

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 88

Publikationstyp: Rapport

Under 2012-2013 har Länsstyrelsen i Jämtlands län undersökt förekomsten av ett stort antal miljögifter i totalt 4 provpunkter i Storsjön.

Syftet med undersökningen var att förbättra kunskapen om vilka miljögifter som före­kommer i Storsjön och genera mätdata inom den regionala miljögifts­övervakningen och för vatten­förvaltnings­arbetet med status­klassning av vatten­förekomster.

Resultaten från undersök­ningarna är ett kunskaps­underlag inom det regionala miljömålet Giftfri miljö och vattenförvaltningsarbetet med statusklassning av vatten­förekomster. Det kan även utgöra ett underlag i utfasningsarbete för vissa ämnen i samhället.

Kontakt