Samlad tillsynsrapport - Strömsunds kommun 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2014:1

Diarienummer: 100-6227-2013

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna har ett omfattande tillsynsuppdrag. En väsentlig del av dessa uppdrag berör kommunerna och deras verksamhet.

Under 2013 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Strömsunds kommun. Syftet är att få en mer samlad bedöm­ning av de berörda verksam­heterna i kommunen. Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.

För Länsstyrelsen är det mycket värdefullt att sammanställa tillsynsupp­draget. Vi hoppas också att dokumentet kan leda till bra diskussioner om arbets­metoder, förbättringar och resursfrågor.

Kontakt

Marina Wallén Mattsson

Enhetschef Djur- och miljöenheten

Telefon 010-2253288