Samlad tillsynsrapport - Strömsunds kommun 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:1
Diarienummer:
100-6227-2013
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelserna har ett omfattande tillsynsuppdrag. En väsentlig del av dessa uppdrag berör kommunerna och deras verksamhet.

Under 2013 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Strömsunds kommun. Syftet är att få en mer samlad bedöm­ning av de berörda verksam­heterna i kommunen. Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.

För Länsstyrelsen är det mycket värdefullt att sammanställa tillsynsupp­draget. Vi hoppas också att dokumentet kan leda till bra diskussioner om arbets­metoder, förbättringar och resursfrågor.

Kontakt

Marina Wallén Mattsson

Enhetschef Djur- och miljöenheten

Telefon 010-2253288