Samlad tillsynsrapport - Åre kommun 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:2
Diarienummer:
100-6226-2013
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelserna har ett omfattande tillsynsuppdrag. En väsentlig del av dessa uppdrag berör kommunerna och deras verksamhet.

Under 2013 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Åre kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen. Det är vår för­hoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.

För Länsstyrelsen är det mycket värdefullt att sammanställa tillsynsupp­draget. Vi hoppas också att dokumentet kan leda till bra diskussioner om arbets­metoder, förbättringar och resursfrågor.

Kontakt

Marina Wallén Mattsson

Enhetschef Djur- och miljöenheten

Telefon 010-2253288