Ruiner i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2014:27

Diarienummer: 434-4625-2014

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 32

Publikationstyp: Broschyr/folder

Under 2014 har Länsstyrelsen Jämtlands län arbetat med ett projekt vars syfte har varit att lyfta fram länets ruiner. Det blev i form av denna broschyr.

Den presenterar ett lättill­gängligt urval med parkerings­möjligheter och informations­skyltar i ruinernas närhet. Kyrkoruiner, skansar och övergivna bruk visar upp spår av ett län med en rik historia.

Kontakt