Ruiner i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2014:27
Diarienummer:
434-4625-2014
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Under 2014 har Länsstyrelsen Jämtlands län arbetat med ett projekt vars syfte har varit att lyfta fram länets ruiner. Det blev i form av denna broschyr.

Den presenterar ett lättill­gängligt urval med parkerings­möjligheter och informations­skyltar i ruinernas närhet. Kyrkoruiner, skansar och övergivna bruk visar upp spår av ett län med en rik historia.

Kontakt