Regionalt serviceprogram - Jämtlands län 2014–2018

Om publikationen

Löpnummer:
2014:7
Diarienummer:
300-4132-2013
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Regeringen har i maj 2013 uppdragit åt länsstyrelserna samt vissa landsting och regionförbund att utarbeta regionala serviceprogram för perioden 2014–2018.

Programmen ska utarbetas under perioden oktober 2013 till mars 2014 och de regionala serviceprogrammen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 14 mars 2014. Programmet ska träda i kraft den 1 april 2014.

Kontakt