Regionalt program kring förorenade områden

Om publikationen

Löpnummer:
2014:34
Diarienummer:
570-6938-14
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Annan

Det regionala programmet beskriver arbetet med föro­renade områden och på vilket sätt olika aktörer i länet verkar för att kartlägga, undersöka och vid behov åtgärda föro­renade områden för att uppnå miljömålet Giftfri miljö.

Länsstyrelsen samordnar arbetet med förorenade områden. Kommuner, andra myndigheter samt företag spelar en viktig roll för att arbetet ska slutföras.

Kontakt

Karin Olsson Westbye

Miljöskyddshandläggare