Regionalt miljöövervakningsprogram i Jämtlands län 2015–2020

Om publikationen

Löpnummer:
2014:24
Diarienummer:
502-3746-2014
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
104
Publikationstyp:
Rapport

Den regionala miljöövervak­ningen ska ge kunskap om tillståndet i miljön, långsiktigt följa förändringar och trender i miljön, samt varna för nya miljöhot. Den har också som roll att samordna den över­vakning eller uppföljning av miljötillståndet som bedrivs av andra aktörer i länet.

Det grundläggande för regional miljöövervakning är att den ska fånga in mer storskalig regional påverkan och effekter, så att resultaten kan vara ett under­lag för regional och kommunal planering för att nå en hållbar utveckling, samt för uppfölj­ning av miljömål och miljö­kvalitetsnormer.

Som ett av fyra fjällän har vi också ett särskilt ansvar för att förändringar i fjällens natur­miljö upptäcks och dokumen­teras, både kopplat till klimat­förändringar och till ett för­ändrat påverkanstryck.

Kontakt