Projektplan för natur- och kulturvärden vid fjällägenheter

Om publikationen

Löpnummer: 2014:30

Diarienummer: 436-6897-2014

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 10

Publikationstyp: Annan

Ansvaret för fjällägenheter vilar på staten. De finns och har funnits i Västerbottens, Norr­bottens och Jämtlands län, men de flesta som är kvar i statens ägo återfinns i Jämtlands län.

Den tilldelade budgeten är blygsam. Under 2014 hade länen tillsammans en miljon kronor att fördela mellan fjällägenheterna. Jämtlands län fick 450 000 kronor av dessa medel som även innefattar vägunderhåll.

Kontakt

Eva Karlsson

Antikvarie