Övervakning av fjällvegetation på Anjeskutan

Om publikationen

Löpnummer: 2014:21

Diarienummer: 502-6207-2014

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Fjället Anjeskutan i Jämtland har övervakats med fem års mellanrum, år 2008 och år 2013, med avseende på fjäll­vegetationen och resultaten presenteras i denna rapport.

Metodiken går i korthet ut på att provytor i sex transekter i olika riktningar med utgångs­punkt från fjällets topp inven­teras där variabler inom bottenskikt, fältskikt, buskskikt och trädskikt noteras. Metoden är hämtad och utvecklad från NILS-projektet.

Kontakt

Tomas Bergström

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253351