Omvärldsanalys 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:22
Diarienummer:
100-6562-14
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

Denna omvärldsanalys syftar till att ge Länsstyrelsens led­ning, enheter och personal ett underlag för framtagande av verksamhetsplan och priori­teringar för det kommande året samt strategier och inriktningsbeslut på längre sikt.

Utgångspunkten för omvärlds­analysen är i första hand de större förändringar som förväntas inom statsförvalt­ningen i ljuset av beslutad och föreslagen lagstiftning och andra reformer som påverkar Länsstyrelsens framtida roll, uppdrag och utveckling.

Kontakt