Miljömålsbedömning 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:29

Diarienummer: 501-7978-2014

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen Jämtlands län rapporterar årligen den 30 november till Naturvårdsverket om förutsättningarna för att nå de nationella miljökvalitets­målen på regional nivå. Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare