Miljömålsbedömning 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:29
Diarienummer:
501-7978-2014
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Jämtlands län rapporterar årligen den 30 november till Naturvårdsverket om förutsättningarna för att nå de nationella miljökvalitets­målen på regional nivå. Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare