Life Foder & Fägring Uppföljning

Om publikationen

Löpnummer:
2014:33
Diarienummer:
511-9014-2014
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
66
Publikationstyp:
Rapport

Projektet Foder och Fägring är ett naturvårdsprojekt som syftar till att restaurera slåtter­ängar, naturbetesmarker och våtslåttermarker i 62 Natura 2000-områden. Den här rapp­orten redovisar resultaten från det arbetet i Jämtlands län.

Kontakt