Life Foder & Fägring Uppföljning

Om publikationen

Löpnummer: 2014:33

Diarienummer: 511-9014-2014

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 66

Publikationstyp: Rapport

Projektet Foder och Fägring är ett naturvårdsprojekt som syftar till att restaurera slåtter­ängar, naturbetesmarker och våtslåttermarker i 62 Natura 2000-områden. Den här rapp­orten redovisar resultaten från det arbetet i Jämtlands län.

Kontakt