Klimatanalys för Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2014:4
Diarienummer:
424-5040-2013
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
175
Publikationstyp:
Rapport

SMHI har utfört en regional klimatanalys för Jämtlands län för perioden fram till år 2100. Analysen klargör konsekvens­erna av ett förändrat klimat, speciellt med avseende på temperatur, nederbörd och vattenföringsdynamik. Klimat­analysen kompletteras med sammanställningar av tidigare rapporter om framtida klimat­förändringar i fjällområdet, tjäle och brandrisker. Rapport­en har på uppdrag av Läns­styrelsen i Jämtlands län ut­arbetats vid SMHIs avdelning för Affärsverksamhet.

Kontakt