Klimatanalys för Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2014:4

Diarienummer: 424-5040-2013

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 175

Publikationstyp: Rapport

SMHI har utfört en regional klimatanalys för Jämtlands län för perioden fram till år 2100. Analysen klargör konsekvens­erna av ett förändrat klimat, speciellt med avseende på temperatur, nederbörd och vattenföringsdynamik. Klimat­analysen kompletteras med sammanställningar av tidigare rapporter om framtida klimat­förändringar i fjällområdet, tjäle och brandrisker. Rapport­en har på uppdrag av Läns­styrelsen i Jämtlands län ut­arbetats vid SMHIs avdelning för Affärsverksamhet.

Kontakt