Jordbruksmarken - en naturresurs att förvalta

Om publikationen

Löpnummer: 2014:8

Diarienummer: 600-2040-14

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Syftet med denna skrift är att ge ett kunskapsunderlag om jordbruksmark i Jämtlands län och en gemensam grundsyn kring värdet av jordbruks­marken.

Materialet ska kunna fungera som planeringsunderlag och stöd i handläggning i frågor som berör jordbruksmark. Jordbruksmark är ett natur- och kulturarv och grundförut­sättning för en av våra bas­näringar i länet.

Materialet är framtaget i en arbetsgrupp bestående av bred kompetens från olika enheter på Länsstyrelsen.

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling