Gränslös samverkan vid kärnteknisk olycka

Om publikationen

Löpnummer: 2014:31

Diarienummer: 457-4488-14

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 14

Publikationstyp: Annan

En olycka med utsläpp av radioaktiva ämnen känner inga nationella gränser. Detta visade sig med tydlighet vid Tjernobylolyckan för snart 30 år sedan. Följderna för ren­näringen blev stora och effek­ter av olyckan finns fortfarande kvar – framför allt i gräns­trakterna mellan Norge och Sverige där rennäringen är som mest intensiv. Olyckan påverkade inte bara en viktig näringsgren utan också livs­förutsättningarna för en stor folkgrupp.

GSK är ett pilotprojekt för att knyta ihop en planering mellan två länder med delvis gemen­sam rennäring, det finns inga liknande försök gjorda hittills.

Kontakt