Ge röst åt tysta kulturarv

Om publikationen

Löpnummer: 2014:17

Diarienummer: 436-4982-2014

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har i sitt arbete med projektet "Kalejdoskop - Ge röst åt tysta kulturarv" arbetat med frågor kring kulturarv som tidigare varit dolt.

Syftet har varit att göra fler människor delaktiga i arbetet och att lyfta fram fler berätt­elser om kulturarv. Länssty­relsen har också velat skapa en diskussion om hur kulturarv skapas, förändras och används.

Det finns många kulturmiljöer i länet så väl kända som okända, som kan få nya perspektiv genom en annan historie­skrivning.

Kontakt

Eva Karlsson

Antikvarie