Finansiering för miljömålsåtgärder

Om publikationen

Löpnummer: 2014:11

Diarienummer: 501-2626-2014

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen Jämtlands län har gett WSP Environmental, Miljömanagement, Malmö i uppdrag att kartlägga möjlig­heterna till extern finansiering för miljömålsåtgärder på EU-nivå, regionalt och nationellt.

De aktörer som kan tänkas vara aktuella, och till vilka resultatet av kartläggningen riktar sig, kan vara privat­personer, företagare, ideella organisationer, kommuner, landsting, forskningsinstitu­tion­er och andra offentliga aktörer.

Resultaten presenteras för länets sju prioriterade miljö­mål, samt för miljömålet säker strålmiljö.

Kontakt