Fältinventering lövvedlevande insekter

Om publikationen

Löpnummer: 2014:18

Diarienummer: 511-2381-2013

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Inventeringen av lövved­levande insekter syftar till att hitta de fem insekter som omfattas av åtgärdsprogram­met för björklevande vedskal­baggar i Norrland och åtgärds­programmet för hotade arter på asp i Norrland. På åtgärds­programmet för asp omfattar en skalbagge och en fluga. Åtgärdsprogrammet för björk omfattar tre skalbaggar.

Kontakt

Bodil Carlsson

Naturvårdshandläggare