Fältinventering lövvedlevande insekter

Om publikationen

Löpnummer:
2014:18
Diarienummer:
511-2381-2013
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Inventeringen av lövved­levande insekter syftar till att hitta de fem insekter som omfattas av åtgärdsprogram­met för björklevande vedskal­baggar i Norrland och åtgärds­programmet för hotade arter på asp i Norrland. På åtgärds­programmet för asp omfattar en skalbagge och en fluga. Åtgärdsprogrammet för björk omfattar tre skalbaggar.

Kontakt

Bodil Carlsson

Naturvårdshandläggare