Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:20
Diarienummer:
405-1886-14
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har i sitt arbete med boendefrågor regeringens uppdrag att årligen göra en regional analys av bostads­marknaden.

I denna rapport redovisar Länsstyrelsen 2014 års analys av bostadsmarknaden i Jämt­lands län. Ett av huvudsyftena med analysen är att den ska vara ett underlag för kommun­erna i deras arbete med bostadsplaneringen.

Kontakt