Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:20

Diarienummer: 405-1886-14

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har i sitt arbete med boendefrågor regeringens uppdrag att årligen göra en regional analys av bostads­marknaden.

I denna rapport redovisar Länsstyrelsen 2014 års analys av bostadsmarknaden i Jämt­lands län. Ett av huvudsyftena med analysen är att den ska vara ett underlag för kommun­erna i deras arbete med bostadsplaneringen.

Kontakt