Åtgärder för vår miljö - Regionalt miljömålsprogram 2013–2016

Om publikationen

Löpnummer: 2014:10

Diarienummer: 501-2124-2014

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 28

Publikationstyp: Broschyr/folder

I Jämtlands läns regionala miljömålsprogram 2013–2016 finns det sju prioriterade miljömål. Tillsammans med andra aktörer vidtar Länsstyr­elsen riktade åtgärder för att bidra till att miljömålen nås.

I denna broschyr lyfts utvalda åtgärder fram som exempel på vad Länsstyrelsen gör inom ramen för det regionala miljö­målsprogrammet.

Kontakt