Årsredovisning 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:5
Diarienummer:
106-1535-2014
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
178
Publikationstyp:
Rapport

"I Jämtland Härjedalen ska de svenska gästnätterna öka från 1,9 miljoner 2012 till 2,8 miljoner 2020, de utländska gästnätterna från 578 000 till 1,1 miljoner 2020 och de stora evenemangen ska utvecklas ytterligare. Tillsammans med en ökad kundnöjdhet ska detta ge en omsättningsökning från cirka 4 miljarder kronor till cirka 7,5 miljarder kronor 2020 och en ökning av antalet årsarbeten, direkta och indi­rekta, från dagens cirka 7 000 till cirka 12 000 år 2020."

Så skriver Jämtland Härjedalen Turism i sin strategi för utveck­ling av besöksnäringen i länet. Länets besöksnäring är en stark tillväxtmotor. Omsättningen ökar stadigt och ligger strax över 4 miljarder kronor, antal gästnätter ökar liksom antalet sysselsatta. Investeringstakten är hög där till exempel Skistar under senaste året investerat i tre nya stolliftar i Åre vilket bedöms lyfta attraktionskraften ytter­ligare i denna turistdestination.

Kontakt

Ulf Johansson

Verksamhetscontroller, miljöledningssamordnare