Strategi för naturvårdsbränning i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2013:2
Diarienummer:
511-3838-2012
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Strategi

Länsstyrelsen har som egenskap av förvaltare av statligt skyddade naturreser­vat, nationalparker och Natura 2000-områden, ett ansvar att genomföra den skötsel som krävs för att upprätthålla och/eller förstärka områdets naturvärden.

Naturvårdsbränning är en skötseltyp med högre risknivå än de skötselmetoder som normalt används, och som därför kräver en noggrann planering i tid och rum. Länsstyrelsen i Jämtlands län har därför i detta dokument gemensamt tagit fram en strategi och riktlinjer för naturvårdsbränning i de statligt skyddade naturreservaten i länet för tidsperioden 2012-2021.

Kontakt