Samlad tillsynsrapport - Bergs kommun 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:3
Diarienummer:
100-6609-2012
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Under 2012 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Bergs kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen.

Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvalt­ningar.

Kontakt

Marina Wallén Mattsson

Enhetschef Djur- och miljöenheten

Telefon 010-2253288