Samlad tillsynsrapport - Bergs kommun 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:3

Diarienummer: 100-6609-2012

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Under 2012 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Bergs kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen.

Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvalt­ningar.

Kontakt

Marina Wallén Mattsson

Enhetschef Djur- och miljöenheten

Telefon 010-2253288