Ras och skred utifrån ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer:
2013:14
Diarienummer:
541-567-12
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Klimatet håller på att förän­dras, vilket påverkar oss både i Jämtlands län och i hela världen. Framförallt kommer det att bli varmare och neder­börden öka, vilket kommer att innebära konsekvenser för samhället. Det är få verksam­heter i samhället som förblir helt opåverkade när klimatet förändras.

Samhällets sårbarhet beror främst på hur kraftigt klimatet förändras och hur snabbt det sker, men även på hur väl förberett samhället är på att möta förändringen. Det förändrade klimatet kommer att påverka risken för ras och skred i länet, därför är det viktigt att vi har kunskap om vilka risker som finns och hur vi ska möta dessa.

Kontakt

Magnus Lindow

Enhetschef, Samhällsenheten