Översyn av riksintressen för kulturmiljövården

Om publikationen

Löpnummer: 2013:8

Diarienummer: 436-2182-12

ISBN/ISSN-nr: Inget

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen beviljades 2012 medel till kunskapsunderlag av Riksantikvarieämbetet för att genomföra en inledande översyn av länets riksintressen för kulturmiljövården.

Behovet av en översyn i Jämtlands län har funnits länge. Sedan några år tillbaka arbetar i stort sett alla läns­styrelser med någon form av översyn. Även Riksantikvarie­ämbetet, Boverket med flera myndigheter och organisation­er har på olika sätt aktualiserat frågan under de senaste åren.

Kontakt