Översyn av riksintressen för kulturmiljövården

Om publikationen

Löpnummer:
2013:8
Diarienummer:
436-2182-12
ISBN/ISSN-nr:
Inget
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen beviljades 2012 medel till kunskapsunderlag av Riksantikvarieämbetet för att genomföra en inledande översyn av länets riksintressen för kulturmiljövården.

Behovet av en översyn i Jämtlands län har funnits länge. Sedan några år tillbaka arbetar i stort sett alla läns­styrelser med någon form av översyn. Även Riksantikvarie­ämbetet, Boverket med flera myndigheter och organisation­er har på olika sätt aktualiserat frågan under de senaste åren.

Kontakt