Översvämning utifrån ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer:
2013:10
Diarienummer:
451-570-12
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Klimatet håller på att föränd­ras, vilket påverkar oss både i Jämtlands län och i hela värld­en. Framförallt kommer det att bli varmare och nederbörden kommer att öka, vilket innebär konsekvenser för samhället. Det är få verksamheter i samhället som förblir helt opåverkade.

Samhällets sårbarhet beror främst på hur kraftigt klimatet förändras och hur snabbt det sker, men även på hur väl förberett samhället är på att möta förändringen. Det föränd­rade klimatet kommer att påverka risken för över­svämningar, därför är det viktigt att vi har kunskap om vilka risker och möjligheter som finns och hur vi ska möta dessa.

Kontakt

Magnus Lindow

Enhetschef, Samhällsenheten