Omvärldsanalys 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2013:16
Diarienummer:
100-6797-13
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

Denna omvärldsanalys syftar till att ge Länsstyrelsens ledning, enheter och personal ett underlag för framtagande av verksamhetsplan och prioriteringar för det komm­ande året samt strategier och inriktningsbeslut på längre sikt.

Utgångspunkten för omvärldsanalysen är i första hand de större förändringar som förväntas inom stats­förvaltningen i ljuset av beslutad och föreslagen lag­stiftning och andra reformer som påverkar Länsstyrelsens framtida roll, uppdrag och utveckling.

Kontakt