Omvärldsanalys 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2013:16

Diarienummer: 100-6797-13

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Denna omvärldsanalys syftar till att ge Länsstyrelsens ledning, enheter och personal ett underlag för framtagande av verksamhetsplan och prioriteringar för det komm­ande året samt strategier och inriktningsbeslut på längre sikt.

Utgångspunkten för omvärldsanalysen är i första hand de större förändringar som förväntas inom stats­förvaltningen i ljuset av beslutad och föreslagen lag­stiftning och andra reformer som påverkar Länsstyrelsens framtida roll, uppdrag och utveckling.

Kontakt