Miljömålsbedömningar 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2013:22

Diarienummer: 501-6465-2013

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Jämtlands län rapporterar årligen den 30 november till Naturvårdsverket om förutsättningarna för att nå de nationella miljökvalitets­målen på regional nivå.

Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Kontakt