Miljömålsbedömningar 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2013:22
Diarienummer:
501-6465-2013
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Jämtlands län rapporterar årligen den 30 november till Naturvårdsverket om förutsättningarna för att nå de nationella miljökvalitets­målen på regional nivå.

Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Kontakt