Inventering av skalbaggar knutna till tall och brandfält i tio områden i östra delen av Härjedalen

Om publikationen

Löpnummer:
2013:20
Diarienummer:
511-7647-2013
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Åtgärdsprogram för hotade arter ingår i den storsatsning som Naturvårdsverket genom­för i samarbete med läns­styrelserna med syfte att till år 2015 minska antalet hotade arter med 30 procent.

Åtgärdsprogrammen har visat sig vara framgångsrika verktyg för att förbättra situationen för hotade arter.

I åtgärdsprogrammen för både äldre död tallved och nyligen död tall ingår inventering av vedlevande insekter i Jämtlands län som en av åtgärderna.

Kontakt