Inventering av skalbaggar knutna till tall och brandfält i tio områden i östra delen av Härjedalen

Om publikationen

Löpnummer: 2013:20

Diarienummer: 511-7647-2013

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Åtgärdsprogram för hotade arter ingår i den storsatsning som Naturvårdsverket genom­för i samarbete med läns­styrelserna med syfte att till år 2015 minska antalet hotade arter med 30 procent.

Åtgärdsprogrammen har visat sig vara framgångsrika verktyg för att förbättra situationen för hotade arter.

I åtgärdsprogrammen för både äldre död tallved och nyligen död tall ingår inventering av vedlevande insekter i Jämtlands län som en av åtgärderna.

Kontakt