GGI 2 - Gränslös geografisk information 2

Om publikationen

Löpnummer:
2013:9
Diarienummer:
450-2181-13
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Gemensam kartdata kan rädda liv! Att tillgängliggöra digitala kartdata för räddningsinsatser i gränsområdet ökar förutsätt­ningar för att rädda liv och hälsa, samt för att begränsa skador på ekonomiska värden och miljön.

Detta var den devis som vi använde inledningsvis vid marknadsföringen av projektet. Målen med projektet har alltid varit desamma men vägen att nå dessa ändrades delvis från det att ansökan skrevs.

Kontakt

Simon Keskitalo

Projektledare Samhällsenheten