De största hoten och riskerna i vårt län

Om publikationen

Löpnummer: 2013:17

Diarienummer: 451-7748-2013

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 16

Publikationstyp: Broschyr/folder

Vi lever i ett sårbart samhälle och i en tid med hot och risker som inte känner några gränser. En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället.

Vad som orsakat en störning eller olycka spelar mindre roll. Avgörande är såväl förmågan att kunna motstå störningar och olyckor som att kunna hantera konsekvenserna av det inträffade.

Denna broschyr handlar om hur det svenska krishante­ringssystemet är organiserat och fungerar, vilka som är de största hoten och riskerna i vårt län samt vad du kan göra för att klara dig vid en större händelse.

Kontakt

Björn Oskarsson

Handläggare

Telefon 010-2253219