Bredbandsstrategi för Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2013:8
Diarienummer:
341-6495-2011
ISBN/ISSN-nr:
Inget
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Alla boende och arbetsplatser, oavsett var i länet, ska ha möjlighet till digitala kommu­nikationer på likvärdiga villkor. I länets alla samhällen och byar ska åtkomst finnas till bred­band i någon form senast år 2020.

Minst 90 procent av alla hus­håll och företag i länet ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och resterande cirka 10 % ska ha tillgång till minst 10 Mbit/s år 2020. Redan år 2015 bör 40 procent av hushållen och företagen ha tillgång till bredband med den hastigheten.

Kontakt

Peter Andrén

Enhetschef, Landsbygdsenheten