Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2013:13

Diarienummer: 405-5230-13

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har i sitt arbete med boendefrågor regeringens uppdrag att göra en regional analys av bostadsmarknaden. I denna rapport redovisar Länsstyrelsen 2013 års analys av bostadsmarknaden i Jämtlands län.

Syftet med analysen är dels att rapportera till regering och ansvariga myndigheter hur de nationella målen inom bostads­området nås och vilka problem som uppmärksam­mats på området, dels att ge ett underlag för kommunerna i deras arbete med bostads­planeringen.

Kontakt