Årsredovisning 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:5
Diarienummer:
106-1502-2013
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
174
Publikationstyp:
Rapport

Jämtlands län har endast i marginell omfattning drabbats av den oroliga ekonomiska utveckling som under året har präglat euro-området. Besöksnäringen, som utgör en basnäring i länet, har fortsatt investera i liftanläggningar, nedfarter, stugbyar, hotell, restauranger och kringaktivi­teter för att utveckla länets traditionella vinterdestination­er till åretruntdestinationer.

Under december invigdes en ny stor boendeanläggning i Tänndalen. Tillväxt sker också i företag som har startats och vuxit för att tillgodose behov av utrustning inom turism, sport och friluftsliv, allmänt kallat ”Outdoor Equipment” där det finns flera länsföretag som blivit världsledande inom sin nisch.

Kontakt

Ulf Johansson

Verksamhetscontroller, miljöledningssamordnare