Analys av landsbygden i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2013:18

Diarienummer: 609-3808-13

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Följande analys av Jämtlands län, och då framförallt lands­bygden i Jämtlands län, bygger på sammanställningar av statistik från SCB och SJV, bedömningar gjorda i andra regionala program som länets RUS och utredningar och beskrivningar av länet inom olika sakområden.

Tillsammans med en grupp aktörer i länet har en SWOT gjorts. Denna grupp kommer till vissa delar att kunna ingå i det framtida partnerskapet för det regionala genomförandet av Landsbygdsprogrammet.

Kontakt

Eva Engström

Sakkunnig landsbygds- och lantbruksfrågor