Analys av landsbygden i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2013:18
Diarienummer:
609-3808-13
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Följande analys av Jämtlands län, och då framförallt lands­bygden i Jämtlands län, bygger på sammanställningar av statistik från SCB och SJV, bedömningar gjorda i andra regionala program som länets RUS och utredningar och beskrivningar av länet inom olika sakområden.

Tillsammans med en grupp aktörer i länet har en SWOT gjorts. Denna grupp kommer till vissa delar att kunna ingå i det framtida partnerskapet för det regionala genomförandet av Landsbygdsprogrammet.

Kontakt

Eva Engström

Sakkunnig landsbygds- och lantbruksfrågor