Skogsbruket utifrån ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer: 2012:6

Diarienummer: 451-307-2012

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Länets skogar binder enorma mängder kol och kolets krets­lopp i skogarna är avgörande för atmosfärens koldioxidhalt. Därför spelar skogen och skogsbruket en nyckelroll för att begränsa eller snabba på de pågående klimatförändring­arna.

En generaliserad bild av dagens kunskapsläge visar att ett fortsatt brukande av redan hårt brukad skog ofta kan medföra positiva klimateffekt­er, medan avverkning av gammal kontinuitetsskog ger negativa effekter.

Kontakt