Skogsbruket utifrån ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer:
2012:6
Diarienummer:
451-307-2012
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Länets skogar binder enorma mängder kol och kolets krets­lopp i skogarna är avgörande för atmosfärens koldioxidhalt. Därför spelar skogen och skogsbruket en nyckelroll för att begränsa eller snabba på de pågående klimatförändring­arna.

En generaliserad bild av dagens kunskapsläge visar att ett fortsatt brukande av redan hårt brukad skog ofta kan medföra positiva klimateffekt­er, medan avverkning av gammal kontinuitetsskog ger negativa effekter.

Kontakt