Skogs- och gräsbrand utifrån ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer:
2012:21
Diarienummer:
451-569-2012
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Klimatet håller på att förän­dras, vilket påverkar oss både i Jämtlands län och i hela värld­en. Framförallt kommer det att bli varmare och nederbörden öka, vilket kommer att inne­bära konsekvenser för sam­hället. Det är få i samhället som förblir helt opåverkade när klimatet förändras.

Samhällets sårbarhet beror främst på hur kraftigt klimatet förändras och hur snabbt det sker, men även på hur väl förberett samhället är på att möta förändringen.

Kontakt

Magnus Lindow

Enhetschef, Samhällsenheten