Samlad tillsynsrapport 2011 - Krokoms kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2012:4
Diarienummer:
100-5744-2011
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelserna har ett omfattande tillsynsuppdrag. En väsentlig del av dessa uppdrag berör kommunerna och deras verksamhet.

Under 2011 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Krokoms kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen. Det är vår för­hoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.

Kontakt

Marina Wallén Mattsson

Enhetschef Djur- och miljöenheten

Telefon 010-2253288