Samlad tillsynsrapport 2011 - Bräcke kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2012:5
Diarienummer:
100-5742-2011
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelserna har ett omfattande tillsynsuppdrag. En väsentlig del av dessa uppdrag berör kommunerna och deras verksamhet.

Under 2011 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Bräcke kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen. Det är vår för­hoppning den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.

Kontakt

Marina Wallén Mattsson

Enhetschef Djur- och miljöenheten

Telefon 010-2253288