Samlad tillsynsrapport 2011 - Bräcke kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2012:5

Diarienummer: 100-5742-2011

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna har ett omfattande tillsynsuppdrag. En väsentlig del av dessa uppdrag berör kommunerna och deras verksamhet.

Under 2011 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Bräcke kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen. Det är vår för­hoppning den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.

Kontakt

Ola Ljungqvist

Kommunikationssamordnare