Omvärldsanalys 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2012:19

Diarienummer: 100-6708-2012

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Omvärldsanalysen syftar till att ge Länsstyrelsens ledning, enheter och personal ett underlag för framtagande av verksamhetsplan och priori­teringar för det kommande året samt strategier och inriktningsbeslut på längre sikt.

Utgångspunkten för omvärlds­analysen är i första hand de större förändringar som förväntas inom statsförval­tningen i ljuset av beslutad och föreslagen lagstiftning och andra reformer som påverkar Länsstyrelsens framtida roll, uppdrag och utveckling.

Kontakt