Omvärldsanalys 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2012:19
Diarienummer:
100-6708-2012
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

Omvärldsanalysen syftar till att ge Länsstyrelsens ledning, enheter och personal ett underlag för framtagande av verksamhetsplan och priori­teringar för det kommande året samt strategier och inriktningsbeslut på längre sikt.

Utgångspunkten för omvärlds­analysen är i första hand de större förändringar som förväntas inom statsförval­tningen i ljuset av beslutad och föreslagen lagstiftning och andra reformer som påverkar Länsstyrelsens framtida roll, uppdrag och utveckling.

Kontakt