Nyckelarter i fjällen 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2012:12

Diarienummer: 502-7429-11

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Nyckelarter i fjällen är ett gemensamt delprogram inom regional miljöövervakning. Nyckelarter i fjällen syftar till att samla och presentera resultat från övervakning av några utav fjällens arter.

Länsstyrelsen i Jämtlands län är projektledare och övriga deltagande länsstyrelser är fjällänen Norrbotten, Väster­botten och Dalarna. Programmet har finansierats av Naturvårdsverket, Miljö­övervakning.

Kontakt

Tomas Bergström

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253351