Nyckelarter i fjällen 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:12
Diarienummer:
502-7429-11
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelarter i fjällen är ett gemensamt delprogram inom regional miljöövervakning. Nyckelarter i fjällen syftar till att samla och presentera resultat från övervakning av några utav fjällens arter.

Länsstyrelsen i Jämtlands län är projektledare och övriga deltagande länsstyrelser är fjällänen Norrbotten, Väster­botten och Dalarna. Programmet har finansierats av Naturvårdsverket, Miljö­övervakning.

Kontakt

Tomas Bergström

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253351